Vande ganpati vighna vinashan lyrics in English I Ganesh ji ki vandana

Please Rate Bhajan Lyrics ...

Vande ganpati vighna vinashan lyrics in English I Ganesh ji ki vandana is described in this post of sarasbhajan

Vande ganpati vighna vinashan lyrics 

Vande ganpati vighna vinashan, lambodar ekdant gajanan ।

Ridhi sidhi ke data tum ho, gauri sut sashishekhar- nandan ।।

Jo dhyave wanchit fal paave, Agradev tum mushak vahan ।

Kaam krodh madh lobh aadi sab  haro  vikar karo nirmal man।।

Read also 

error: Content is protected !!
Scroll to Top