मनी नाही भाव Mani Nahi Bhav Marathi Bhajan Lyrics 2022

Please Rate Bhajan Lyrics ...

Mani Nahi Bhav Marathi Lyrics

Bhajan-Mani Nahi Bhav (Marathi Bhajan)

Singer –Maithili Thakur

Year-19/9/2022

Mani Nahi Bhav Marathi Lyrics


Video-

Mani Nahi Bhav Marathi Lyrics In Hindi

स्थाई –

मनी नाही भाव, म्हणे देवा मला पाव 

देव अशान, भेटायचा नाही हो।

देव बाजारचा भाजीपाला नाही हो ॥

अंतरा -1

मातीचा देव, त्याला पाण्याचं भेव ।

सोन्या-चाँदीचा देव, त्याल चोराचं भेव ।

लाकडाचा देव,त्याल अग्नीचं भेव ।

देव बाजारचा… ….॥१॥

अंतरा -2

देवाच देवत्व नाही दगडातं ।

देवाच देवत्व नाही लाकडातं ।

सोन्या चांदीत नाही देवाची मात

देव बाजारचा………॥२॥

अंतरा -3

भाव तिथ देव ही संताची वाणी

आचारा वाचून पाहिला कोणी?

शब्दांच्या  बोलानं शांति नाही मनी ।

देव बाजारचा… ……॥३॥

अंतरा -4

देवाच देवत्व आहे ठायी – ठायी ।

मी-तू गेल्याविण अनुभव नाही।

तुकड् यादास म्हणे ऐका ही ग्वाही ।

देव बाजारचा……….॥४॥

Click here for Hindi Bhajan Sargam notes in Hindi

Who is the singer of this bhajan Mani Nahi Bhav Marathi?

singer is Maithili Thakur

In which year bhajan release Mani Nahi Bhav Marathi?

2022

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.

error: Content is protected !!
Scroll to Top